Välkommen till SiteBase Support!

För att effektivisera supportförfrågningar och bättre kunna hjälp dig använder vi ett supportsystem "Ticket". Varje supportförfrågan tilldelas ett unikt ticket-nummer som du kan använda för att följa ärendet och se svar. 

All korrespondens och bilagor sparas i ärendet. Det ger en god översikt över alla dina supportförfrågningar. För att registrera ett ärende krävs att en giltig e-post adress.